Erfaringer med Portal 2 i klasserommet

Nå er det en mange måneder siden vi brukte Portal 2 i undervisningen, og det er jammen på tide at jeg oppsummerer litt hva som har vært erfaringene her. Erfaringene er mine egne observasjoner i timen og av arbeidet, samtaler med elevene og en liten spørreundersøkelse blant elevene i etterkant.

Jeg har altså brukt Portal 2 i fysikk 1 innen temaet mekanisk energi. For hvilke kompetansemål som er aktuelle for Portal 2 se denne posten. Elevene har gjennomført oppgavene som er beskrevet i denne posten.

Det første jeg må si, er at engasjementet i klasserommet var stort i de timene vi brukte på dette prosjektet. De timene vi brukte var én og en halv fagdag. I tillegg har elevene forberedt seg hjemme før de kom til fagdagen, og det har nok også blitt jobbet litt med oppgaver og journal utenom fysikktimene.

Jeg vil definitivt bruke Portal 2 mer neste år, enten det blir fysikk 1, fysikk 2, eller begge.

En av de tingene jeg forventet, var at de elevene som hadde erfaring med Portal 2 (hele 47% av klassen) eller andre FPS-spill fra før (24%), ville komme endel fortere igang med selve oppgavene. Men jeg må si at inntrykket mitt er at forskjellen her var mindre enn det jeg forventet. Dette skyldes nok at elevene har vært flinke til å forberede seg til timen ved å spille litt enspillerkampanje i Portal 2. Det kan altså virke som elevene ikke hadde store problemer med å gjøre lekser når leksene var å spille Portal 2.

Har elevene lært noe? Jeg har spurt elevene selv, hva de mener de har lært og her er noen av svarene:

Det jeg har lært hittil i kapittel 3, har jeg virkelig forstått ved hjelp av portal. Siden vi selv har fått oppgaven å lage testene vi skulle utføre, måtte i hvert fall jeg forstå stoffet på en annen måte enn når vi får metoden rett i hendene. Å måtte tenke innovativt uten at løsningen går utenfor vårt kunnskapsspekter, var lærerikt.

Lært om mekanisk energi generelt, som formler og faktorer som kan påvirke forsøkene som friksjon, luftmotstand o.l.

Jeg syntes det er en gøyere måte å jobbe på, fordi jeg får vist oppgavene visuelt, og ikke bare på papir. Jeg har lært om fritt fall, hvordan man regner ut tyngdeakselerasjonen, om mekanisk energi, men jeg syntes det har vært litt vanseklig fordi man må vite ganske mye om temaet for å lage oppgaver til det, så jeg har alltid måtte lese meg opp før vi begynte å jobbe med portal.

Jeg lærte å utføre oppgaver i praksis, i motsetning til den klassiske måten å lære ting teoretisk. Det hadde også vært en mulighet til å lære om mekanisk energi, men det vi trengte å vite kunne fra før, og dermed lærte jeg ikke noe mer.

Ulemper ved å bruke Portal 2 er at det kan ta endel tid. En annen fare kan være at elevene leker med spillet istedet for å leke med fysikk. Planlegging og oppfølging er nok stikkord her, som i all annen undervisning.

Har elevene hatt det gøy med fysikk i Portal 2? Ja (94%). For meg er dette en viktig grunn til å ta i bruk spill, at elevene kan leke seg litt med faget og ha det gøy med fysikk!

Erfaringer med Portal 2 i klasserommet