Elevene som skapere!

Opplæringa må gi rom for skapingstrongen åt elevane, og samtidig vekkje deira glede ved det andre yter.

Generell del av læreplanen

Tema for denne måneden er planter. Jonas og to av hans medelever: Petter og Lise, har bestemt seg for å bygge et lite minidrivhus hvor de skal dyrke tomater. Jonas har lyst til å begynne byggingen med en gang, men først må de lage en skisse sier Petter. Men hvordan, og hvilken skala? De booker lærer for å få veiledning. I mellomtiden prøver Lise å finne ut hva planter og spesielt tomater trenger for å vokse. Hva slags lys, hvor mye vann, hva slags næringsstoffer. På nettstedet hun leser står det noe om pH som hun ikke skjønner bæret av.

Lærer kommer, og ber dem å tenke over hvor stort de har tenkt drivhuset skal være, og hvor stort arket er. Hvilken målestokk gjør at drivhustegningen får plass på arket? Petter begynner å tenke og regne, Jonas følger med. Men før læreren går videre til neste gruppe spør Lise om hjelp. pH? Dette har læreren allerede fått flere spørsmål om idag, og sier han skal snakke med naturfagslæreren.

Naturfagslæreren er med i neste økt og gir etter litt forberedelse en liten innføring for de som vil være med i rommet ved siden av. Lise tar med seg Petter, mens Jonas fortsetter med tegningen. De lærer hva pH er, hvordan de kan måle det, og hva som kan endre pH.

I prosjektet om planter rekker gruppa til Jonas over kompetansemål fra naturfag, matematikk, kunst og håndverk.


Det har de siste årene vokst frem et par bevegelser her i landet, hvor kunst, håndverk og realfag går hånd i hånd: Makerbevegelsen og Kidsa koder. Disse bevegelsene handler om det samme: om å skape noe. For å få en idé om hva å skape kan bety her: ta en titt på instructables.com. Se hva folk lager! Lamper med actionfigurer, blinkende armbånd, automatiske drivhus og kattematere. Jeg slutter aldri å bli imponert over hva jeg finner på det nettstedet. Så mye kreativitet, så mye entusiasme, så mye skaperlyst. Og ikke minst, alt de lærer seg for å få det til: treskjæring, søm, elektronikk, programmering, kjemi, plastikk, 3D-design.

Dette trenger vi mer av i skolen! Læring gjennom skaping. Jeg trur man f.eks. kan lære mye om planter av å lage et drivhus og gro tomater. Man må både anvende kunnskap, og man får også testet kunnskapen på en veldig konkret måte hvis man for eksempel ser at tomatene visner og må finne ut hva som gikk galt. I tillegg trur jeg man kan utløse mye indre motivasjon for læring hos elevene. Når Lise leser om vanning, næringsstoffer og lærer om pH, så er det fordi målet er å få tomatene til å gro best mulig, ikke fordi det står på læreplanen og kanskje kommer på en prøve. Når Jonas og Petter lærer om målestokk og teknisk tegning (og konstruksjon?), så er det fordi de vil designe et fint minidrivhus.

Så hvordan skal vi utløse denne skaperlysten og kreativiteten? For å utløse indre motivasjon, kreativitet og mot, trur jeg man må være bevisst på hva slags vurdering man legger opp til. Det må være rom for å feile. Elevene må føle seg trygge på det å feile dersom de skal tørre å begi seg ut på dristige prosjekter. La oppgavene være åpne, gi rom til at elevene kan finne på egne løsninger. Utfordre elevene, kast de på dypt vann, men forsikre dem om at du skal hjelpe med å svømme dersom de får behov for det.

La elevene lære gjennom å skape. Ta de med på sløyden i matematikktimen. Samarbeid på tvers av fagene. Et skapende prosjekt kan naturlig favne flere fag. Mange skoler har allerede en slags makerspace i form av trearbeid og tekstil. Utvid mulighetene med f.eks. 3D-printer og Arduino. Lær elevene hvordan de bruker de tilgjengelige verktøyene, lær dem nødvendig HMS, se om du tør å slippe de litt løs.

Elevene som skapere!